sobota 4. června 2011

Pětipeská hnědouhelná pánev

Tzv. Podkova u Blova

Málokdo by při pohledu na zemědělskou krajinu v okolí Vilémova řekl, že se zde intenzivně těžilo hnědé uhlí. Pětipeská hnědouhelná pánev sahá zhruba od Radonic ke Stranné.
Uhlí se těžilo především v hlubinných dolech přibližně 50 m pod povrchem. Mocnost uhelné sloje se pohybovala řádově v metrech. Tyto doly z krajiny zmizely před více než sto lety, ale vodní plocha na prvním snímku, tzv. rybník Podkova u vesnice Blov je ve skutečnosti zatopený povrchový lom Prokop, který byl provozován v letech 1920 až 1927, kdy se zde vytěžilo přibližně půl milionu tun hnědého uhlí.

Třídírna uhlí u Zahořan

Uhlí z lomu Prokop bylo dopravováno do třídírny uhlí Prokop Grube u Zahořan, ze které dodnes stojí torzo železobetonové budovy a komín teplárny.

Nádraží ve Vilémově

Na vilémovské nádraží vedla vlečka ze zahořanské třídírny. V současnosti tu vlak projede jen výjimečně a nádražní budova slouží jako rodinný dům.
Osobní doprava byla na trati zrušena v roce 2006, ale v posledních letech na Doupovské dráze provozují letní rekreační dopravu (pravidelné vlaky o prázdninových výletech) Jindřichohradecké místní dráhy.