čtvrtek 2. června 2011

Hradiště u Černovic

Elekrárna Prunéřov
Důl Nástup a elektrárna Tušimice

Dvě fotky z vrchu Hradiště u Černovic, kde jsme byli ve středu na školním výletu s 9. A, ukazují idilickou krajinu Podkrušnohorské pánve (konkrétně povrchový hnědouhelný lom a dvě elektrárny). Vše v krásně pochmurném počasí.