pondělí 27. června 2011

Komín u třídírny Prokop Grube

Komín u třídírny uhlí v Zahořanech

V nedávném příspěvku o těžbě uhlí v Pětipeské pánvi a třídírně lomu Prokop Grube v Zahořenech chyběla fotka v Česku jedinečného komínu s vodním rezervoárem. Díky tomu bude komín jedinou stavbou, která ve starém průmyslovém areálu pravděpodobně zůstane. Skelet třídírny má být bohužel koncem letošního roku zbourán.

úterý 21. června 2011

Mravenčák

Mravenčák (531 m n. m.)
Zachmuřený pohled na vrch Mravenčák u Klášterce nad Ohří ze zříceniny hradu Egerberk. Podobné nebo spíše horší počasí nás dnes provázelo celou cestu na třídním výletu, ale teď když píšu tyto řádky, je obloha jako vymetená. :-)

Věž první brány na Egerberku
K návštěvě některých zřícenin se léto moc nehodí a pro Eberberk to po vykácení stromů platí také. Nádvoří je sice pěkně čisté, ale některé části hradu zarůstají divokou vegetací, která skrývá některé menší zbytky hradu. Když tu byl les, nebyl z hradu sice takový výhled, ale hrad samotný se procházel podstatně lépe.

sobota 11. června 2011

Dvě věže na Brüderhöhe

Asi 2,5 km od německého Marienbegu odbočuje ze silnice směrem na Wolkenstein úzká asfaltka k rozhledně na nenápadném vrchu Brüderhöhe (688 m n. m.).

Na vrcholku se nachází "horský" hotel Drei Brüder Höhe a naproti němu stojí 25 m vysoká ocelová rozhledna. Ke vstupu na rozhlednu potřebujete 0,5 € minci do automatu, který vám odemkne turniket.
K hotelu se také vztahuje krátká pověst.


Přístupovou cestu směrem nahoru lemuje hranice vojenského prostoru, ve kterém se nachází druhá, pravděpodobně telekomunikační věž.

sobota 4. června 2011

Pětipeská hnědouhelná pánev

Tzv. Podkova u Blova

Málokdo by při pohledu na zemědělskou krajinu v okolí Vilémova řekl, že se zde intenzivně těžilo hnědé uhlí. Pětipeská hnědouhelná pánev sahá zhruba od Radonic ke Stranné.
Uhlí se těžilo především v hlubinných dolech přibližně 50 m pod povrchem. Mocnost uhelné sloje se pohybovala řádově v metrech. Tyto doly z krajiny zmizely před více než sto lety, ale vodní plocha na prvním snímku, tzv. rybník Podkova u vesnice Blov je ve skutečnosti zatopený povrchový lom Prokop, který byl provozován v letech 1920 až 1927, kdy se zde vytěžilo přibližně půl milionu tun hnědého uhlí.

Třídírna uhlí u Zahořan

Uhlí z lomu Prokop bylo dopravováno do třídírny uhlí Prokop Grube u Zahořan, ze které dodnes stojí torzo železobetonové budovy a komín teplárny.

Nádraží ve Vilémově

Na vilémovské nádraží vedla vlečka ze zahořanské třídírny. V současnosti tu vlak projede jen výjimečně a nádražní budova slouží jako rodinný dům.
Osobní doprava byla na trati zrušena v roce 2006, ale v posledních letech na Doupovské dráze provozují letní rekreační dopravu (pravidelné vlaky o prázdninových výletech) Jindřichohradecké místní dráhy.

čtvrtek 2. června 2011

Hradiště u Černovic

Elekrárna Prunéřov
Důl Nástup a elektrárna Tušimice

Dvě fotky z vrchu Hradiště u Černovic, kde jsme byli ve středu na školním výletu s 9. A, ukazují idilickou krajinu Podkrušnohorské pánve (konkrétně povrchový hnědouhelný lom a dvě elektrárny). Vše v krásně pochmurném počasí.