úterý 31. května 2011

Přečaply
Současná podoba kostela v Přečaplech pochází z roku 1859, kdy byl naposledy po požáru přestavěn. Ovšem ve zdivu na východní straně i v terénu u kostela jsou dosud patrné stopy po presbyteriu, které bylo zbořeno až v 60. letech dvacátého století. Ke kostelu obklopenému hřbitovem vede kamenné schodiště s 93 schody, které je bohužel během léta zarostlé, ale v době vegetačního klidu působí majestátním dojmem. Lepší přístup proto vede cestou, která obchází pahorek k zadnímu vstupu na hřbitov.

neděle 29. května 2011

pondělí 23. května 2011

Chomutovka

Chomutovka u Hory Svatého Šebestiána pod pilíři strženého
mostu zaniklé železnice z Křimova do Reitzenhainu