sobota 8. června 2013

Vodní nádrž Zaječice

Přelivem na vodním díle Zaječice obvykle proteče jen pár litrů vody za sekundu. Ani po třech dnech vytrvalého deště to tu zdaleka nepřipomíná burácející Nechranice, ale i tak stála návštěva za zmoknutí. Už jen pro tu dramatickou oblačnost.

pondělí 29. dubna 2013

úterý 17. července 2012

Scheibenberg

Rozhledna na vrcholu Scheibenbergu
Vrch Scheibenberg se nachází asi 15 km severně od Božího Daru nad stejnojmenným městečkem na okraji přírodního parku Erzgebirge Vogtland. Na vrcholu se v nadmořské výšce 807 m kromě hotelu nachází pěkná rozhledna, ze které je kruhový výhled na centrální část německé strany Krušných hor.

Pod vrcholem se nachází malý skokanský můstek, který ústí do prostoru starého lomu, v jehož lomové stěně lze pozorovat monumentální projevy sloupcové odlučnosti čediče.

Výlet na Scheibenberg lze dobře spojit s návštěvou nádrží nedaleké přečerpávací elektrárny Markersbach.

úterý 17. dubna 2012

Lom Anna Eleonora

Pětipeská hnědouhelná pánev zasahuje až k Miřeticím u Vintířova. V obci proto fungoval od poloviny 19. století důl Josef, ve kterém se uhlí těžilo hlubinně i povrchově. V dolu se vytěžilo asi 100 tisíc tun uhlí a jeho provoz byl zastaven v roce 1887.
Teprve v roce 1918 byl v podstatě na stejném místě otevřen Radonickou uhelnou společností povrchový lom Anna Eleonora. Byl v provozu pouhé čtyři roky, během kterých se z něj vytěžilo několik tisíc tun nekvalitního uhlí.
Po lomu dnes zůstala hluboká zatopená jáma dlouhá asi 110 metrů a v nejširším místě široká 90 metrů.

Zatopená jáma lomu Anna Eleonora

U příjezdové cesty se asi 50 metrů od lomu nachází zarostlá, pravděpodobně nakládací, rampa železniční vlečky, která vedla k nádraží ve Vilémově.

Pravděpodobně nakládací rampa

Z vlečky se zachoval relativně hluboký zářez podél silnice až k Vintířovskému potoku. Přes potok vedl betonový můstek, jehož torzo se zachovalo dodnes včetně letopočtu 1920.

Torzo můstku přes Vintířovský potok
Lom je snadno nalezitelný, i když v létě nemusí být ze silnice přes hustou vegetaci vidět. Břehy jsou, podobně jako u nedaleké Podkovy (bývalého lomu Prokop), prudké a kromě krátkého úseku na severní straně obtížně přístupné.