úterý 17. dubna 2012

Lom Anna Eleonora

Pětipeská hnědouhelná pánev zasahuje až k Miřeticím u Vintířova. V obci proto fungoval od poloviny 19. století důl Josef, ve kterém se uhlí těžilo hlubinně i povrchově. V dolu se vytěžilo asi 100 tisíc tun uhlí a jeho provoz byl zastaven v roce 1887.
Teprve v roce 1918 byl v podstatě na stejném místě otevřen Radonickou uhelnou společností povrchový lom Anna Eleonora. Byl v provozu pouhé čtyři roky, během kterých se z něj vytěžilo několik tisíc tun nekvalitního uhlí.
Po lomu dnes zůstala hluboká zatopená jáma dlouhá asi 110 metrů a v nejširším místě široká 90 metrů.

Zatopená jáma lomu Anna Eleonora

U příjezdové cesty se asi 50 metrů od lomu nachází zarostlá, pravděpodobně nakládací, rampa železniční vlečky, která vedla k nádraží ve Vilémově.

Pravděpodobně nakládací rampa

Z vlečky se zachoval relativně hluboký zářez podél silnice až k Vintířovskému potoku. Přes potok vedl betonový můstek, jehož torzo se zachovalo dodnes včetně letopočtu 1920.

Torzo můstku přes Vintířovský potok
Lom je snadno nalezitelný, i když v létě nemusí být ze silnice přes hustou vegetaci vidět. Břehy jsou, podobně jako u nedaleké Podkovy (bývalého lomu Prokop), prudké a kromě krátkého úseku na severní straně obtížně přístupné.