pondělí 23. května 2011

Chomutovka

Chomutovka u Hory Svatého Šebestiána pod pilíři strženého
mostu zaniklé železnice z Křimova do Reitzenhainu